Balansering

Dynamisk rotorbalansering och elektrisk provning

balansering-001

VG Power Turbo har omfattande erfarenhet av rotorbalansering. Under de senaste 20 åren har vår personal balanserat över 700 rotorer, från den minsta mataraxeln till stora rotorer för kärnkraftsgeneratorer. För generatorrotorer utför vi även omfattande elektriska tester av rotorns funktion. I våra balanseringsmaskiner kan vi högvarvsbalansera rotorer med vikt upp till 110,000 kg och varvtal upp till 4 500 varv/min, med kvalitetsnormer ISO 1940, ISO 11342 och API.

Vi erbjuder:

 • Fullt utrustad anläggning för generator- och motorrotorer, samt andra typer av rotorer
 • Vanligaste lagerdimensioner och lagertätningar på förråd
 • Angränsande verkstad för tillverkning, reparation eller modifiering
 • Expertassistans för utvärdering och analys av balanseringsdata

Fullt utrustade balanseringsanläggningar

balansering-005

VG Power Turbo driver två balanseringsanläggningar i Västerås, Sverige. Från början användes dessa till att balansera alla nybyggda ASEAs och senare ABBs turbogeneratorer tillverkade i Västerås. Vi använder nu anläggningen till att leverera balanseringar för såväl nya som reparerade/renoverade rotorer oavsett fabrikat.

Den mindre balanseringsenheten tar rotorer med vikt från 1,300 kg upp till 30,000 kg och den stora enheten tar rotorer från 30,000 kg upp till 110,000 kg. I en angränsande verkstad finns möjlighet till tillverkning, reparation och modifikationer som kan komma att behövas i samband med en balansering.

Komplett register av balanseringsexpertis och service

balansering-002

Vi balanserar stela och flexibla rotorer vid låg-hastighet liksom hög-hastighet. Vi utför även övervarvsprov till 120% av nominellt varvtal för att bekräfta rotorns funktion även vid lastfrånslag från drift. Balansering kan utföras under kalla stabila förhållanden, samt under värmeprov. I vårt förråd finns lager av standarddimensioner samt tätningar och annat material som kan behövas för balansering. Vi kan också använda Era lager i våra lagerbockar med hjälp av anpassningsringar. Vi arbetar tillsammans för att hitta den optimala lösningen för din rotor.

Ett balanseringsprogram kan t ex innehålla följande:

 • Anpassa lagerbockar i balanseringskammaren
 • Montera rotorn i balanseringsmaskinen
 • Indikering före balansering
 • Bestämning av balanseringshastighet
 • Framtagning av receptansmatris för balansering
 • Balansering vid nominellt varvtal
 • Övervarvsprov vid 120% av nominellt varvtal under 2 minuter
 • Finbalansering till kvalitet G2.5 enligt norm ISO 11342
 • Indikering efter balansering
 • Säkring av balanseringsvikt
 • Returnera rotorn till vaggan eller rotorlådan den ankom i

Utvärdering av obalans med dataprogram

Våra ingenjörer hjälper anläggningsägaren med utvärdering av balanseringsresultaten och assisterar med problemlösning. Vår långa erfarenhet av vibrationsanalys, både i vår balanseringsanläggning och ute på site, står till Ert förfogande.

Vi använder oss av skräddarsydda balanseringsprogram som snabbt samlar in data och utvärderar rotorns obalans. All insamlad information analyseras för att färdigställa balanseringen så snabbt som möjligt.

Elektriska tester av rotorer till turbogeneratorer

balansering-003

Vår balanseringsanläggning är även fullt utrustad för att kunna simulera olika driftsförhållanden och för att kunna köra en rad elektriska tester, såväl när rotorn är stillastående som under rotation upp till drifthastighet.

De vanligaste testerna är:

 • Värmeprov med likström (för att kontrollera termisk stabilitet av rotor)
 • Resistans, isolationsresistans och högspänningsprov
 • Kontroll av varvisolering utförs med:
  • Impedansmätning vid stillastående och under rotation
  • Mätning av rotorns magnetfält under rotation (RFM)
  • RSO-mätning vid stillastående och under rotation

Balanseringsdokumentation

VG Power Turbo dokumenterar noggrant allt utfört arbete. Detta ger inte bara våra kunder en skriftlig bedömning av deras utrustning i nuläget, det underlättar även framtida underhåll.

image-balansering1
image-balansering2
image-balansering3