Reparation och högvarvsbalansering av ABB GTL-rotor

Home / Nyheter / Reparation och högvarvsbalansering av ABB GTL-rotor

Reparation och högvarvsbalansering av ABB GTL-rotor

VG Power Turbo har reparerat och högvarvsbalanserat en turbogenerator rotor, av typen ABB GTL, vilken ägs av Stora Enso.

Projektet startade i mitten av december 2016 när VG Power Turbo blev kontaktade av Fortum TGS, vilka undersökte ett vibrationsproblem på en anläggning. Projektet avslutades i februari när generators togs i drift igen, efter kortare tid än planerat.

När rotorn anlände till VG Power Turbo, testades den i högvarvsbalanseringsanläggningen där det visade sig att rotorn inte kunde balanseras i det skick den då var. Undersökningen fastställde att kapslarna måste demonteras och att rotorändlindningen och dess stagning måste åtgärdas. Detta utfördes i VG Power Turbos verkstad, vilken ligger bredvid balanseringsanläggningen i Västerås. I samband med det arbetet konstaterades det att passningen mellan fläktbladen och fläktringen var utanför toleranserna. Nya blad, individuellt anpassade till respektive hål i fläktringen togs fram och byttes ut.

Ett annat jobb som utfördes parallellt innefattade renovering av rotoruttagsdetaljerna till rotorn och visuell inspektion av matarrotorn. Det finns en servicebulletin gällande matarrotorn och vår inspektion visade att denna rotor inte var påverkad av denna bulletin.

Efter avslutad reparation balanserades och rusades rotorn i VG Power Turbos anläggning för högvarvsbalansering och slutligen testades den elektriskt, innan den transporterades tillbaks till anläggningen och installerades igen.  

Generatorn är nu i drift och kunden är mycket nöjd. ”Vibrationerna har endast varit på denna låga nivå när generatorn var ny” enligt Ville Holmström på Fortum Power and Heat Oy, Turbine and Generator Solutions.

Förberedelse av rotor för balansering
Förberedelse av rotor för balansering