Specialister på Turbogeneratorer

Välkommen till VG Power Turbo

VG Power Turbo förser industri- och elkraftmarknaden med komplett service och retrofit av luftkylda turbogeneratorer och kringutrustning oavsett varumärke. Vår personal besitter hög kompetens i generatorteknik, fältservice, produktion, försäljning och projektledning. Vi har ett nära samarbete med flera strategiska partners, inklusive globala turbinleverantörer. Dessutom driver vi den enda oberoende balanseringsanläggningen för höghastighetsrotorer i Norden.

Vi hjälper Er att hålla era turbogeneratorer i drift och därmed undvika de katastrofala konsekvenserna av ett haveri. Ni kan då producera den elektricitet som är väsentlig för Er verksamhet. Vi kallar det ”Generating peace of mind”.

Mer om VG Power Turbo

front-service

Service

Service av turbogeneratorer är ett jobb för den kvalificerade yrkesmannen, framför allt nyckeluppgifter som diagnostik och underhållsplanering. Våra experter har all den kunskap och erfarenhet som krävs.

Läs mer

front-retrofit-new

Retrofit

I vårt arbete kombinerar vi din generators förväntade livstid och tillgänglighetsbehov med vårt tekniska kunnande, för att förse er med de bästa retrofit-lösningarna, från omlindningar till nya generatorer.

Läs mer

front-balance

Balansering

Balansering av rotorer förlänger livslängden och bidrar till säker och pålitlig drift. Våra specialister utför dynamisk balansering av höghastighetsrotorer, samt elektrisk provning i samband med balansering.

Läs mer